na klíč

Zemní práce - Sejmutí ornice mocnosti do 20cm a její uložení na pozemku. Výkop rýh pro základové pasy do nezámrzné hloubky šíře 40cm a uložení výkopku na pozemku. Třída těžitelnosti max třída 3. Pozemek uvažovaný rovný.

Základy - Základové pasy z betonu C 12/15. Vyrovnání základů ze ztraceného bednění. Podsyp pod základovou deskou tl.150mm z drceného kameniva či betonového recyklátu. Základová deska z betonu C 16/20 tl.120-150mm. Hydroizolace základové desky z modifikovaných asfaltových pásů s vloženou hliníkovou fólií.

Obvodové stěny - Provedeny z konstrukčních izolovaných panelů A -PANEL s fasádním izolačním systémem tl.120mm. Celková tloušťka stěny činí 290mm, z čehož je 260mm izolantu. Vnější povrchová úprava silikátovou omítkou v barvě dle výběru. Vnitřní obklad stěn tvoří SDK tl.12mm a dvojitá bílá výmalba.

Vnitřní stěny - Provedeny z konstrukčních izolovaných panelů A -PANEL tl.130mm, s oboustranným obložením deskou SDK a dvojitou bílou výmalbou. Tloušťka izolantu činí 100mm.

Střecha - Střešní konstrukci tvoří příhradový sbíjený vazník, v případě plochých střech pak KVH hranoly. Střešní plášť je uvažován z betonových tašek s ochranným nástřikem v černé barvě. Římsy jsou obloženy smrkovými palubkami v kvalitě AB opatřené nátěrem v barvě dle výběru.

Strop - Konstrukci tvoří spodní pásnice příhradových vazníků či KVH hranoly. Povrchová úprava SDK deskami s dvojitou bílou výmalbou. Stropní konstrukce je zateplena minerální vatou tl.240mm.

Podlahy - Betonová mazanina tl.60mm. Izolace stabilizovaným polystyrenem tl.100mm.

Okna - 6-tikomorová plastová okna a vstupní dveře s izolačním trojsklem. Vnitřní barva bílá, venkovní dle výběru.

Klempířské prvky - Lakovaný pozinkovaný ocelový plech.

Vytápění - Elektrické radiátory s integrovaným programovatelným termostatem a

dislayem.

Ohřev vody - Elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 120l.

Elektro - Zásuvkové a světelné rozvody. Zásuvky a vypínače v provedení ABB TANGO. Světelné rozvody zakončeny objímkou a žárovkou.

ZTI - Rozvod vody PPR (teplá včetně izolace mirelon) bez cirkulace. Kanalizace z trubek HT a KG.

Obklady - Uvažovány v koupelnách do výšky dveří a na WC do výšky 150cm. Pořizovací cena do 300Kč/m2 bez DPH (včetně lišt, bombátek apod.)

Dlažby - Uvažovány v koupelnách a na WC, pořizovací cena do 300Kč/m2 bez DPH (včetně lišt, soklů apod.)

Vybavení koupelen:

- Umyvadlo, pořizovací cena do 1.500,-Kč bez DPH (včetně příslušenství)

- Vana, pořizovací cena do 4.500,-Kč bez DPH (včetně příslušenství)

- Sprchový kout s vaničkou, pořizovací cena do 5.000,-Kč bez DPH (včetně příslušenství)

- WC závěsné včetně modulu, tlačítka a sedátka, pořizovací cena do 5.000,-Kč bez DPH (včetně příslušenství)

- Umyvadlová baterie, pořizovací cena do 1.200,-Kč bez DPH (včetně příslušenství)

- Sprchová baterie, pořizovací cena do 2.000,-Kč bez DPH (včetně příslušenství)

- Vanová baterie, pořizovací cena do 2.000,-Kč bez DPH (včetně příslušenství)

Vnitřní dveře - Pořizovací cena do 5.000,-Kč bez DPH (zárubeň, křídlo, kování)

.